«

»

apr. 05

Iga teine eestlane on osalenud laulu- või tantsupeol

Hiljuti valmis Marju Lauristini eestvedamisel uuring «Minu laulu- ja tantsupidu», milles keskenduti Eesti laulu ja tantsupeo traditsioonile ja selle populaarsusele eestlaste seas. Uuringu tellis Laulu- ja tantsupeo sihtasutus ning selle käigus küsitleti enam kui tuhandet eestlast.

Uuringu tulemused näitasid rõõmustavalt, et traditsioon on tugevalt eestlaste südames. 96% kõigist vastanust pidas laulu- ja tantsupidu oluliseks ning tervet kaks kolmandikku vastanutest väga oluliseks. Pooled neist olid ka ise vähemalt korra laulu- ja tantsupeol esinejana osalenud ning kaks kolmandikku mitmel korral pidu vaatamas käinud.

Mis puudutab järmisi põlvkondi, siis tundsid uuringu läbiviijad mõnevõrra muret selle üle, kas praegune laulu- ja tantsupeo populaarsus kestab ka nende seas. Võtmeroll on siin noortepidude korraldamises – pakkuda ka praegustele lastele-noortele juba varases eas laulu- ja tantsupidudel osaleda. Multilotto.com